ലൂക്ക സയൻസ് കലണ്ടർ 2024

ശാസ്ത്രദിനങ്ങളും ശാസ്ത്രപരിപാടികളും

മാസങ്ങളിലൂടെ…

2024 ലെ ആകാശക്കാഴ്ച്ചകള്‍

Astrophotography Campaign 2024

Astrophotography Campaign 2024 is a photography event to collect photograph of astronomical objects at night. This event is a collaborative effort between Wikimedians of Kerala User Group and Luca Science Magazine. This is a one year campaign and 5 photos are selected every month as the pictures of the month. This event is conducted as a part of the Astronomy Basic Cource by LUCA.

ASTRO TALK

  • 2024 ജനുവരി 7 , 7.30
  • 7:30 – 8:30 PM

മാനത്ത് നോക്കുമ്പോൾ – അസ്ട്രോണമി ബേസിക് കോഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്

EVOLUTION TALK

  • ജനുവരി 14
  • 7:30 – 8:30 PM

എന്തിനോ വേണ്ടി കരയുന്ന തവളകൾ – LUCA TALK രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

GSFK EVOLUTION QUIZ

  • ജനുവരി 14
  • 07.30 AM – 08.30 PM

സംസ്ഥാന ജീവപരിണാമം ക്വിസ് മത്സരം

ഈ വര്‍ഷം

GSFK

ജനുവരി 15 മുതൽ

International Year of Camelids

ഒട്ടകവർഷം

SN BOSE

SN ബോസ് അനുസ്മരണ വർഷം

OCEAN DECADE

സമുദ്ര ദശകം

Science For Sustainability 2024-2033

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം

Decade of Healthy Ageing 2021-2030

വയോജന
സുസ്ഥിതി ദശകം

Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030

പരിസ്ഥിതി പുനസ്ഥാപന ദശകം

SDG 2015-2030

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

ASTRONOMY MONTH

മാനത്തേക്ക് നോക്കി അത്ഭുതപ്പെടാത്തവരാരുണ്ട്..? ലൂക്ക സയന്‍സ് പോര്‍ട്ടലും പരിഷത്ത് ബാലവേദിയും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര കൂട്ടായ്മയായ ആസ്ട്രോ കേരളയും ചേര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയ ബാച്ച് ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിക്കും

ലൂക്കയില്‍ എന്തൊക്കെ ?


ലൂക്കയോട് ചോദിക്കാം
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca. കുട്ടികളിലെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ശേഷിയും വിമർശനാത്മകബോധത്തോടെയുള്ള പഠനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് Ask Luca രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ക്വിസ്സും പസിലും
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
വിവിധ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നോത്തരികളും പസിലുകളും.. എല്ലാ മാസവും മത്സരങ്ങള്‍

കുട്ടി ലൂക്ക
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
കുട്ടിലൂക്ക വിഭവങ്ങള്‍, തൊട്ടറിയാം ലൂക്ക, പഠന സാമഗ്രികള്‍…
ലൂക്ക കേള്‍ക്കാം
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
ലൂക്കയുടെ പോഡ്കാസ്റ്റുകള്‍.. ഓഡിയോ പുസ്തകങ്ങള്‍