രോഗാണുക്കളും മനുഷ്യരും അവസാനിക്കാത്ത യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ

വാക്സിനുകള്‍ ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകള്‍, വൈദ്യശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങള്‍

സന്ദര്‍ശിക്കാം വീഡിയോ കാണാം

ശാസ്ത്രചരിത്രത്തിൽ മേയ്

ജനുവരി മാസത്തെ ശാസ്ത്രദിനങ്ങൾ

ഈ മാസത്തെ ആകാശം

ASTRO TALK

  • 2024 ജനുവരി 7 , 7.30
  • 7:30 – 8:30 PM

മാനത്ത് നോക്കുമ്പോൾ – അസ്ട്രോണമി ബേസിക് കോഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്

EVOLUTION TALK

  • ജനുവരി 14
  • 2:00 – 5:00 PM

എന്തിനോ വേണ്ടി കരയുന്ന തവളകൾ – LUCA TALK രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

CLIMATE CHANGE TALK

  • തിയ്യതി

ഉടൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും

ASTRONOMY MONTH

2024 ജനുവരി മാസം ലൂക്കയിൽ അസ്ട്രോണമി മാസമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ഈ പേജ് പണിപ്പുരയിലാണ്.. ഉടന്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.